เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) คืออะไร ประเภทต่างๆของเบรกเกอร์Circuit Breaker(เบรกเกอร์)คืออะไร

เบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ในการตัดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติในระบบ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสายไฟ โหลด Load (เช่น มอเตอร์, Generator หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า)

1 เบรกเกอร์สามารถแบ่งตามขนาดเป็น 3 ประเภท

1.1 MCB : Miniature Circuit Breaker (เบรกเกอร์ลูกย่อย) มีค่ากระแสน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 A ส่วนใหญ่ใช้ภายในบ้านพักอาศัย ติดตั้งภายในตู้ Consumer หรือ ตู้ Load Center

1.2 MCCB : Moulded Case Circuit Breaker(โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์) มีค่ากระแสน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1600 A

1.3 ACB : Air Circuit Breaker(แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์) มีค่ากระแสน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6300 A

Breaker Category By Size
รูปที่ 1 : ประเภทของเบรกเกอร์ทั้ง 3 ประเภทตามขนาด
Continue reading “เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) คืออะไร ประเภทต่างๆของเบรกเกอร์”

การเลือกขนาดเบรกเกอร์

ตารางการเลือกขนาดเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับมิเตอร์ขนาดต่างๆ

ตารางการเลือกเมนเซอร์กิตสำหรับมิเตอร์ขนาดต่างๆ
ตารางการเลือกขนาดเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับมิเตอร์ขนาดต่างๆ

ตารางแนะนำ การเลือกขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำอุ่น

ตารางแนะนำการเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น
ตารางแนะนำการเลือกขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น

ตารางแนะนำ การเลือกขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย เพื่อใช้ควบคุม วงจรแสงสว่าง และ วงจรเต้ารับ

การเลือกขนาดเบรกเกอร์ ตารางแนะนำการเลือกขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยเพื่อใช้ควบคุม วงจรแสงสว่าง และ วงจรเต้ารับ
ตารางแนะนำการเลือกขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยเพื่อใช้ควบคุม วงจรแสงสว่าง และ วงจรเต้ารับ