การส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

1 เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

– บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
– บริษัทฯ จัดส่งสินค้าพร้อมใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
– บริษัทฯ จัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่ง
ภายใน 1 – 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งการชำระเงินค่าสินค้า
– เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมข้อมูลการตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า

************หมายเหตุ สินค้าไม่มีในสต็อกสินค้า*************

สินค้าบางชนิดอาจจะต้องสั่งจาก ซัพพลายเออร์ หรือ นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งใช้ระยะเวลาในการรอของเข้ามาในสต็อก ระยะเวลารอของแต่ละชนิดเป็นดังนี้

  • สินค้ามีในสต็อก – สามารถจัดส่งได้เลยหลังจากการตรวจสอบชำระสินค้า
  • สินค้าสั่งจากซัพพลายเออร์ – ต้องรอสินค้าจากซัพพลายเออร์ ใช้เวลาโดยประมาณ 3-7วัน ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
  • สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ – ใช้เวลา 45-90วัน

***************************************************

 

2 ช่องทางการจัดส่งสินค้า

     2.1 จัดส่งฟรีโดยรถของบริษัท

สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะจัดส่งสินค้าให้ฟรี ภายในระยะเวลา 1 – 3 วันทำการ

     2.2 ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)

ems-tracking-thailand-post

ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วันทำการ
พื้นที่ชายแดนสินค้าจะถึงท่านภายใน 3วันทำการ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนด กรุณาติดต่อที่
ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ค่าจัดส่งสินค้าเป็นไปตามอัตราไปรษณีย์

หมายเหตุ บริการจัดส่งทางไปรษณีย์
– พัสดุไปรษณีย์ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
– พัสดุไปรษณีย์ EMS (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
ความยาวพัสดุ ไม่เกิน 1.50 เมตร
พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน / EMS มีระบบติดตามพัสดุ

   2.3 ลูกค้ารับสินค้าเองที่บริษัทฯ

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า หลังจากแจ้งการชำระเงินค่าสินค้าพร้อมหลักฐานการโอนเงินที่ email : บริษัทฯ
จะยืนยันคำสั่งซื้อและกำหนดการส่งมอบ ไปยัง email ของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่เกิน 3วันทำการสามารถรับสินค้าได้

กรณีที่สินค้าไม่มีในสต็อค จะใช้ระยะเวลาเพื่อโอนเงินกลับคืนลูกค้าไม่เกิน 3วันทำการ นับถัดจากวันที่ลูกค้าแจ้งเลขบัญชี
และชื่อบัญชี ห้าง/ร้าน/บริษัท ถูกต้องตามความเป็นจริงตามชื่อที่ติดต่อสั่งซื้อ

3 เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งพร้อมหลักฐานการโอน
เงินชำระค่าสินค้า บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท
ซึ่งทาง บริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว
ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง