การสมัครสมาชิก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

คลิ้กเมนู “บัญชีสมาชิก” (หมายเลข 1 ) ในหน้าเว็บไซต์

กรอกข้อมูล อีเมลแอดเดรส (หมายเลข 2) และรหัสผ่าน (หมายเลข 3)

คลิ้กปุ่ม “ลงทะเบียน” (หมายเลข 4) ระบบจะทำการสร้างบัญชี

และนำท่านไปสู่หน้า “บัญชีสมาชิก”

**หมายเหตุ  หากต้องการพิมพ์ใบเสนอราคา ท่านต้องกรอกรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ให้เรียบร้อยก่อน