การชำระเงิน

นโยบายการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้ 2ช่องทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่องทางที่1 เงินโอน

– โอนผ่านบัญชีธนาคาร โดยใช้เลขบัญชีสำหรับโอนเงินธนาคาร ดังนี้

– เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ email : onlineshop@pmk.co.th โดยระบุชื่อเลขที่ใบสั่งซื้อมาด้วย

ช่องทางที่2 จ่ายเงินสดเมื่อรับของ

– ลูกค้าสามารถชำระเงิน ณ วันที่รับสินค้าได้ (เมื่อเลือกการจัดส่งด้วยรถของบริษัท ภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)