สินค้าลดราคาพิเศษ อื่นๆ

สินค้าลดราคาพิเศษ อื่นๆ

Pilot Device อุปกรณ์ควบคุมหน้าตู้

Pilot Device อุปกรณ์ควบคุมหน้าตู้

เซฟตี้สวิทช์ Safety Switch

เซฟตี้สวิทช์ Safety Switch

Featured Products

Recent Products

CLICK ทีชื่อเพื่อ DOWNLOAD

CLICK >> 01_PL_ABB_EnergyAndAssetManagementEAM << CLICK

CLICK >> 02_PL_ABB_ACB_MCCB_ATS << CLICK

CLICK >> 03_PL_ABB_ArcGuardSystem << CLICK

CLICK >> 04_PL_ABB_PowerMeter_EnergyAnalyzer << CLICK

CLICK >> 05_PL_ABB_SwitchDisconnect_OT_OTP_WSD << CLICK

CLICK >> 06_PL_ABB_MCB_RCD_ConsumerLoadcenter << CLICK

CLICK >> 07_PL_ABB_SPD_Surge << CLICK

CLICK >> 08_PL_ABB_Magnetic_Contactor << CLICK

CLICK >> 09_PL_ABB_PilotDevice << CLICK

CLICK >> 10_PL_ABB_ElectronicProductsAndRelay << CLICK

CLICK >> 11_PL_ABB_PowerPlugAndSocket << CLICK

CLICK >> 12_PL_ABB_DoorEntrySystem << CLICK

CLICK >> 13_PL_ABB_EVCharger << CLICK

CLICK >> 14_PL_ABB_CAPBank << CLICK

CLICK ทีชื่อเพื่อ DOWNLOAD

CLICK >> 01_PL_ABB_EnergyAndAssetManager << CLICK

CLICK >> 02_PL_ABB_Breaker_ACB_MCCB_ATS << CLICK

CLICK >> 03_PL_ABB_Breaker_ARC_Guard << CLICK

CLICK >> 04_PL_ABB_PowerMeterEnergyAnalyzer << CLICK

CLICK >> 05_PL_ABB_OTP << CLICK

CLICK >> 06_PL_ABB_MCB_RCCB_RCBO_LC_SCP << CLICK

CLICK >> 07_PL_ABB_SPD_SURGE << CLICK

CLICK >> 08_PL_ABB_MagneticContactor << CLICK

CLICK >> 09_PL_ABB_PilotDevice << CLICK

CLICK >> 10_PL_ABB_Electronic_Relay << CLICK

CLICK >> 12_PL_ABB_DoorEntrySystem << CLICK

CLICK >> 13_PL_ABB_EVCharger << CLICK

CLICK >> 14_PL_ABB_CAPBank << CLICK

 

แมกเนติกคอนแทคเตอร์คืออะไร? Magnetic Contactor (PMK Talk x ABB)

1. แมกเนติกคอนแทคเตอร์ มีหน้าที่ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้า ซึ่งสามารถสั่งการทำงานด้วยการจ่ายแรงดันไปที่ชุดสนามแม่เหล็กเพื่อตัดต่อวงจร โดยมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ

1.1 ชุดสร้างสนามแม่เหล็ก ที่ประกอบด้วย แกนเหล็กและขดลวด เป็นส่วนสั่งงานให้แมกเนติกทำงาน(ตัดหรือต่อวงจร)
1.2 ชุดหน้าสัมผัสหรือหน้าทองขาวทำหน้าที่ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไปยังโหลด (Load)

2. การเลือกแมกเนติกคอนแทคเตอร์ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

2.1 พิจารณาจากแรงดัน(V) มีแรงดัน 2 ส่วน

2.1.1 แรงดันใช้งาน คือแรงดันส่วนหน้าสัมผัส จากคอนแทคเตอร์ไปโหลด (แรงดันมาตรฐานที่ใช้ในไทย380-415V)
2.1.2 แรงดันไฟเลี้ยง หรือแรงดันคอยล์(Voltage Coil) เป็นแรงดันที่ส่งไปที่ขดลวดให้คอนแทคเตอร์ทำงาน

2.2 พิจารณาจากกระแส(I)ใช้งาน กระแส(I)ใช้งานตามประเภทของโหลด โดยทั่วไปจะเป็น AC-1,AC-3

IEC_UtilizationCategory
รูปที่ 1 : ลักษณะกระแสของโหลดอ้างอิง IEC 60947-4-1

ลักษณะกระแสของโหลดแต่ละชนิดจะอ้างอิงจาก IEC 60947-4-1 (จากรูปที่ 1) สามารถแบ่งได้หลายประเภท โดยโหลดทั่วไปคือ AC-1 และ AC-3

Magnetic_AC
รูปที่ 2 : กระแสของโหลด AC ที่ Magnetic AF ใช้ได้ระบุ Pricelist

2.2.1 AC-1ใช้กับ Non-Inductive Load เช่น Heater
2.2.1 AC-3ใช้กับโหลดที่เป็นมอเตอร์

3. วิธีการอ่านรหัสรุ่น AF(ยกตัวอย่างรุ่น AF09-30-10-13)

ABBAFContactorReading
รูปที่ 3 : ความหมายของรหัสคอนแทคเตอร์รุ่น AF

3.1 AF คือ รุ่นที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์คอยล์

3.2 09 คือ ขนาดกระแสของหน้าคอนแทคหรือหน้าทองขาว

3.3 30 คือ เมนคอนแทค

30 = 3NO,0NC

3.4 10 คือ คอนแทคช่วย Auxiliary Contact

10 = 1 NO, 0 NC
01 = 0 NO, 1 NC
11 = 1 NO, 1 NC

3.5 13 คือ ไฟเลี้ยง(Operating Coil) สามารถจ่ายไฟเลี้ยงได้ (100-250VAC/DC) เป็นรุ่นที่มีสต็อค ส่วนรุ่นอื่นจะเป็นรุ่นสั่งนอก

11 = 24-60 VAC/20-60 VDC
12 = 48-130 VAC/DC
13 = 100-250 VAC/DC
14 = 250-500 VAC/DC

4. คุณสมบัติของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ ABB รุ่น AF

AF ABB Voltage Range
รูปที่ 4 : ย่านแรงดันไฟเลี้ยง

4.1 เป็นคอนแทคเตอร์แบบอิเล็คทรอนิกส์คอยล์(Electronic Coil)ทำให้รับไฟเลี้ยงได้ทั้ง AC และDC ย่านแรงดันกว้าง 100-250 VAC/VDC

4.2 มี Surge Suppressor ในตัวป้องกันระบบคอนโทรลไม่ให้เสียหายที่เกิดจากพลังงานสะสมไหลย้อนกลับ

ABB Magnetic Size AF A
รูปที่ 5 : ขนาด Magnetic รุ่นใหม่ AF ที่ขนาดเล็กกว่ารุ่น A

4.3 มีขนาดเล็กลง เมื่อเทียบกับคอนแทคเตอร์รุ่นเก่าทำให้ประหยัดพื้นที่ในตู้

4.4 ประหยัดไฟมากขึ้น เพราะใช้หม้อแปลงขนาดเล็กลงทำให้กินไฟน้อยลง

5.ความแตกต่างของแมกเนติกคอนแทคเตอร์รุ่น AF และ UA

Contactor AF UA Compare
รูปที่ 5 : คอนแทคเตอร์ ABB รุ่น AF และรุ่น UA
AC1 AC3 AC6b Current
รูปที่ 6 : ลักษณะกระแสใช้งาน AC1, AC3 และ AC6b

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ของ ABB รุ่น UA ผลิตมาเพื่อการใช้งานสำหรับการตัดต่อวงจร Capacitor Bank โดยเฉพาะ ซึ่งมีชุดหน้าสัมผัส(หน้าทองขาว) ผลิตด้วยวัสดุชนิดพิเศษ ที่รองรับกระแสในช่วงการตัดต่อของวงจร Capacitor Bank ที่มีกระแสสูงถึง 100 เท่า แต่รุ่น UA ซึ่งผลิตมาเพื่อใช้กับโหลดประเภท AC-1 กับ AC-3 ซึ่งมีกระแสสูงสุดที่ 6 เท่า เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรใช้คอนแทคเตอร์รุ่น AF แทนรุ่น UA สำหรับการตัดต่อวงจร Capacitor Bank ยกเว้นกับวงจร Capacitor Bank ขนาดใหญ่ที่มากกว่า 70KVAR

หากอ่านแล้วยังเกิดข้อสงสัยสามารถตามไปดู Video Youtube เกี่ยวกับ แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ได้ตามลิ้งข้างล่าง

Continue Reading →